Siirry sisältöön
Nyheter

Genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin inleddes


SHM publicerade den nya klient- och patientsäkerhetsstrategin i slutet av februari. Strategins vision är att Finland ska vara ett modelland inom klient- och patientsäkerhet 2026 – vi undviker skador som går att undvika.

För att visionen ska kunna uppfyllas har den indelats i fyra strategiska spetsar. För varje spets finns det tre mål, som när de uppnås bidrar till en bättre klient- och patientsäkerhet i praktiken.

Totalt finns det tolv mål. För vart och ett av dem har det utsetts en planeringsgrupp som förbereder genomförandet. Varje grupp består av en ordförande, en projektchef, två medlemmar och en facilitator. Ett kickoff-tillfälle för planeringsgrupperna hölls fredagen den 25 mars.

Arbetet för de strategiska spetsarna leds av så kallade spetskoordinatorer, som – liksom facilitatorerna – kommer från Klient- och patientsäkerhetscentret. Medlemmarna i planeringsgrupperna kommer från olika håll i Finland och representerar socialvård, hälso- och sjukvård, utbildning, organisationer samt den offentliga och privata sektorn. Medlemmarna för den övergripande spetsen (längst ner på bilden) har ännu inte utsetts.

Vi kommer gärna till er för att presentera strategin och dess författningsgrund, t.ex. för beredande och beslutsfattande organ inom välfärdsområdena samt för att berätta om den hjälp och det stöd som centret kan erbjuda.

Kontakta programchefen Hanna Toiviainen, hanna.toiviainen(a)ovph.fi