Siirry sisältöön

Ett tryggt social- och hälsovårdssystem för att garantera en kvalitativ god vård, omsorg och service

Du kan be om inspelningen av webbinariet på addressen noharm(a)ovph.fi 

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande
Erkki Penttinen, sektorijohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue ja Hanna Toiviainen, ohjelmapäällikkö, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

12.15–13.00 ”Tekoälykäs” tietojärjestelmä sote-palveluja tukemassa
Sanna Salanterä, professori, hoitotieteenlaitos, Turun yliopisto

13.00–13.15 Asiakkaan puheenvuoro
Eeva-Liisa Peltonen, kokemustoimija ja -kouluttaja (Hengitysliitto ry), simulaationäyttelijä (Lapin AMK)

13.15–13.30 Kaffepaus

13.30–14.10 Asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpano sekä valvonta
Hanna Toiviainen, ohjelmapäällikkö, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

14.10–14.20 Kommentarinlägg och diskussion

14.20–15.00 Potilas- ja asiakasturvallisuus erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyönä – case Vakka-Suomi
Riikka Maijala, koordinoiva ylihoitaja, FT, TtM, YTM, Tyks Vakka-Suomen sairaala ja Tanja Pajunen, TtM, osastonhoitaja, kotisairaala, Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus

15.00–15.10 Kommentarinlägg och diskussion

15.10–15.15 Sammanfattning, ordförande