Siirry sisältöön

Plats: Vasa Centralsjukhus, Teams
Tid:
kl. 12–15.15
Utbildningsansvarig: 
MD, specialistläkare Tuija Ikonen, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet

Webbinarierna är avgiftsfria. Du kan be om inspelningen av webbinariet på addressen noharm(a)ovph.fi.

Mer info: jaana.kalliokoski(a)ovph.fi 

Vårens program

3.2.2022 | Klient- och patientsäkerhetsstrategin som arbetsverktyg  inom välfärdsområdet ─ Finland som modelland för klient- och patientsäkerhet 2026

17.2.2022 | Ett tryggt social- och hälsovårdssystem för att garantera en kvalitativ god vård, omsorg och service

17.3.2022 | Säkerhet inom service- och vårdprocesser för att främja befolkningens välbefinnande

31.3.2022 | Serviceanvändare och närstående som engagerade aktörer inom social- och hälsovår

7.4.2022 | Ledarskap som en möjliggörare av personalens sakkunskap

28.4.2022 | Förebyggande riskhantering som baserar sig på forskning och kunskap

5.5.2022 | Utveckling av säkra och högkvalitativa läkemedelsbehandlingstjänster genom att använda ett multidisciplinärt samarbete