Siirry sisältöön
Nyheter

En rapport om verkstäderna om klientsäkerheten inom socialvården har publicerats


Hösten 2023 ordnade Klient- och patientsäkerhetscentret fem verkstäder om klientsäkerheten inom socialvården inom samarbetsområdena för social- och hälsovården. Verkstäderna ordnades tillsammans med kompetenscentren inom det sociala området och riktade sig till ledning, yrkespersoner och experter inom socialvården.

Målet med verkstäderna var att hitta faktorer som äventyrar klientsäkerheten och praxis som förstärker klientsäkerheten samt att främja genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin.  

Resultatet av verkstäderna sammanfattas i fyra utvecklingsåtgärder som stakar ut riktningen för det fortsatta arbetet och vars genomförande kan främjas inom Klient- och patientsäkerhetscentrets nätverk.  

Läs mer i rapporten.