Siirry sisältöön
Nyheter

Diskussion om utbildning och kompetens med fackorganisationer inom social- och hälsovården


Den 10 november ordnade Klient- och patientsäkerhetscentret en träff för inbjudna, där 17 fackorganisationer inom social- och hälsovården deltog.

Deltagarna framförde sina ställningstaganden till den föreslagna förordningen om fortbildning för vårdpersonal och centret presenterade planen på kompetenscenter för utbildning om klient- och patientsäkerhet inom samarbetsområdena. Planen har nu nått verkställandefasen. Samtidigt presenterades också den virtuella lärmiljö som finns på centrets webbplats.

Dessutom presenterades det nordiska samarbetet kring en referensram för kompetens inom klient- och patientsäkerhet och man diskuterade modellen för ett introduktionsprogram inom klient- och patientsäkerhet. Centret presenterade också behovet av att utveckla förfarandena för anmälning av avvikelser och negativa händelser inom social- och hälsovården samt möjligheter till samarbete i kommunikationsfrågor.

Mer information: Hanna Toiviainen, programchef, hanna.toiviainen(a)ovph.fi, p. 040 485 5493) och Tuija Ikonen, direktör, tuija.ikonen(a)ovph.fi.