Siirry sisältöön
Nyheter

Den nationella beskrivningen av säkerställandet av en säker läkemedelsbehandling kan nu kommenteras offentligt


Klient- och patientsäkerhetscentrets utvecklingslinje för säker läkemedelsbehandling har sammanställt en nationell beskrivning av tjänster och handlingsmodeller för att trygga en säker läkemedelsbehandling. Med hjälp av beskrivningen kan välfärdsområdena utveckla och förstärka läkemedelsbehandlingens säkerhet. Beskrivningen kan nu kommenteras offentligt. Den utgör en del av genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin.

Beskrivningen kan kommenteras i tjänsten Dinåsikt.fi. Därmed har alla de yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som deltar i läkemedelsbehandling möjlighet att påverka beskrivningens innehåll.

Beskrivningen ger välfärdsområdena enhetliga riktlinjer med vilka alla klienter och patienter kan garanteras en säker läkemedelsbehandling oberoende av boningsort.

Med hjälp av beskrivningen får välfärdsområdena också möjlighet att bedöma på vilken nivå deras arbete för säker läkemedelsbehandling ligger: vilka nationellt erkända förfaranden för att trygga en säker läkemedelsbehandling har införts i området och hur bör arbetet för säker läkemedelsbehandling och det regionala samarbetet utvecklas i framtiden.

Klient- och patientsäkerhetscentrets utvecklingslinje för säker läkemedelsbehandling stöder det här utvecklingsarbetet också under 2024.

Mer information: Marianne Kuusisto, koordinator för säker läkemedelsbehandling, Klient- och patientsäkerhetscentret, tfn 040 579 9520, marianne.kuusisto(a)ovph.fi