Siirry sisältöön
Strategi

Uppföljning- och utvärderingsplanen för klient- och patientsäkerhetsstrategin har publicerats


Klient- och patientsäkerhetscentrets uppgift är att följa upp och utvärdera hur strategin framskrider på nationell nivå samt att koordinera och stötta social- och hälsovårdsaktörerna i genomförandet. Uppföljnings- och utvärderingsplan (pdf, på finska) publicerades 22.5.2023. (Den svenska översättningen publiceras inom kort.)

Utgående från uppföljnings- och utvärderingsdata sammanställer centret varje år en rapport om hur strategin framskrider för tjänsteanordnare och tjänsteproducenter, för Social- och hälsovårdsministeriet och instituten inom dess förvaltningsområde samt för beslutsfattare och invånare. Informationen från uppföljningen och utvärderingen används också vid rapporteringen till WHO om hur handlingsplanen framskrider i Finland.

Som första verktyg kommer Klient- och patientsäkerhetscentret att utarbeta ett självutvärderingsverktyg för uppföljning av hur strategin genomförs inom välfärdsområdena. Självutvärderingsverktyget testas i maj i Norra Karelens, Satakunta och Egentliga Finlands välfärdsområden. I början av hösten 2023 kommer verktyget att erbjudas till alla välfärdsområden.

Mer info: Merja Sahlström, specialplanerare, merja.sahlstrom(a)ovph.fi, tfn 040 193 6920