Siirry sisältöön
Nyheter

Årsrapporten för 2022 om genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin 2022‒2026 har publicerats


I årsrapporten Vägen till modelland samlas Social- och hälsovårdsministeriets strategikommunikation och nationella åtgärder samt Klient- och patientsäkerhetscentrets förberedelser och verksamhet inför genomförandet

Under 2022 har kännedomen om strategin förbättras via SHM:s informationskampanj, cirka 40 träffar med intressentgrupper, 30 insändare i regionala och nationella tidningar, tiotals föreläsningar vid olika områdens och aktörers evenemang, nätverksträffar samt kommunikation på nätet och i sociala medier. Centrets nätverk och utvecklingslinjer har också främjat genomförandet av strategin.

Tolv riksomfattande planeringsgrupper har gjort upp konkreta uppgifter och tidsplaner för åtgärderna i strategin för att stödja välfärdsområdena i genomförandet. Dessutom har centret utarbetat och publicerat stödverktyg. Handlingsprogrammet som sammanställts av ett flertal experter publiceras i mars 2023. Vägen till modelland 2026 har börjat.

Under 2022 har

  • antalet deltagare och följare på olika plattformar ökat, och nätverken och arbetsgrupperna har haft deltagare från hela landet
  • en del av välfärdsområdena redan beaktat klient- och patientsäkerheten i sina strategier, ledningsstrukturer och planer
  • behov av utveckling av klientsäkerheten identifierats.

Läs årsrapporten här.

Klient- och patientsäkerhetsstrategin och genomförandeplanen 2022–2026 grundar sig på WHO:s handlingsplan, vars mål och indikatorer Finland har förbundit sig till.

Visionen är att Finland ska vara ett modelland inom klient- och patientsäkerhet 2026 genom att införa den bästa evidensbaserade säkerhetspraxisen.

Mer information:

Hanna Toiviainen, programchef, Klient- och patientsäkerhetscentret, hanna.toiviainen(a)ovph.fi, tfn 040 4855 493