Siirry sisältöön

Publikationer

Vägen till modelland, Genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin och dess genomförandeplan 2022‒2026. Årsrapport 2023. Klient- och patientsäkerhetscentrets publikationer 2024:1. (pdf)

Vägen till modelland, Genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin och dess genomförandeplan 2022‒2026. Årsrapport 2022. Klient- och patientsäkerhetscentrets publikationer 2023:1. (pdf)

Uppföljnings- och utvärderingsplan för den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin 2022–2026. Klient- och patientsäkerhetscentrets publikationer 2023:2. (pdf)

Utredningar och rapporter

Rapport om klientsäkerhetsverkstäderna inom samarbetsområdena för social- och hälsovården hösten 2023. Klient- och patientsäkerhetscentrets utredningar och rapporter 2024:1. (pdf)

Rapport från konsensusgruppen för klient- och patientsäkerhetsindikatorer. Klient- och patientsäkerhetscentrets utredningar och rapporter 2024:2. (pdf)

Rapport om Klient- och patientsäkerhetscentrets turné till välfärdsområdena våren 2023. Klient- och patientsäkerhetscentrets utredningar och rapporter 2023:1. (pdf)

Minderåriga patienter – Utredning om faktorer som påverkar patientsäkerheten och delaktigheten. Klient- och patientsäkerhetscentrets utredningar och rapporter 2023:2. (pdf)