Siirry sisältöön
Nyheter

Årsrapporten 2023 berättar: Genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin är på god väg

Målet att Finland ska vara ett modelland för klient- och patientsäkerhet 2026 är igen ett steg närmare. Social- och hälsovårdsministeriet och Klient- och patientsäkerhetscentret och dess nätverk arbetade för genomförandet av målen i strategin i nära samarbete med välfärdsområdena, tjänsteproducenter, expertorganisationer och intressentgrupper.

Välfärdsområdenas självutvärderingar visade att genomförandet av strategin varierade mellan olika områden, men allmänt taget har det framskridit bra. Självutvärderingarna gjordes med det verktyg som Klient- och patientsäkerhetscentret har utvecklat för uppföljningen och utvärderingen av strategin. Med hjälp av det fick man för första gången en heltäckande utvärdering av hur den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin har genomförts hos alla 23 offentliga tjänsteanordnare.

Som stöd för genomförandet av strategin gjorde de tio strategigrupperna flera separata utredningar samt sammanställde verktyg och beskrivningar. Verktygen och beskrivningarna publicerades på centrets webbplats och centret informerade om dem bland annat i sociala medier och i sina nyhetsbrev.

Noggrannare information om arbetet för genomförandet av strategin och om välfärdsområdenas självutvärderingar finns i årsrapporten 2023: Vägen till modelland, Genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin och dess genomförandeplan 2022–2026”.

Mer information:

Merja Sahlström, specialplanerare, Klient- och patientsäkerhetscentret, merja.sahlstrom(a)ovph.fi, tfn 040 193 6920