Siirry sisältöön
Nyheter

Årets första brev till beslutsfattare har publicerats


Vi publicerar två gånger per år ett brev till beslutsfattare med aktuell information om klient- och patientsäkerhet.

I brevet till beslutsfattare 1/2023:

  • Klient- och patientsäkerhetscentrets förslag för regeringsprogrammet
  • Centret har träffat ledningen inom välfärdsområdena
  • Indikatorer som stöd för kunskapsbaserad ledning
  • Klient- och patientsäkerhetsstrategins 2022‒2026 handlingsprogram för välfärdsområdena har publicerats
  • Uppföljning och utvärdering av klient- och patientsäkerhetsstrategin
  • Främjandet av klientsäkerheten inom socialvården fick förstärkning
  • Sakkunniggrupp för sociala sektorn
  • Årsrapporten för 2022 om genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin 2022‒2026
  • Verktyg för välfärdsområdena
  • Erfarenhetens ord i NO HARM-tidningen

Läs brevet här!