Siirry sisältöön
Brevet till beslutsfattare

Årets andra brev till beslutsfattare har publicerats


Vi publicerar två gånger per år ett brev till beslutsfattare med aktuell information om klient- och patientsäkerhet.

I brevet till beslutsfattare 2/2023:

 • Klient- och patientsäkerheten lyfts fram i regeringsprogrammet 2023‒2027
 • Klient- och patientsäkerhetscentret välkomnar SHM:s förordning om fortbildning för social- och hälsovårdspersonal
 • Finansieringen av Klient- och patientsäkerhetscentrets verksamhet
 • Planeringen av samarbetsområdenas kompetenscenter för utbildning inleddes
 • Välfärdsområdesturnén gav upphov till två nya samarbetsgrupper
 • Verkstäder om främjande av klientsäkerheten inom socialvården
 • Ett självutvärderingsverktyg för uppföljning av genomförandet av strategin har publicerats
 • Verktyg för beslutsfattare och experter
 • På det nationella seminariet diskuterades utmaningar med genomförandet och psykologisk trygghet
 • WHO:s patientsäkerhetsdag 17.9 i Finland och centrets representation i Genève
 • Finland i mellanskiktet i resultatjämförelsen 2022 för WHO:s handlingsplan för patientsäkerhet
 • I NO HARM-tidningen främjar vi säkerheten tillsammans

Läs brevet här!