Siirry sisältöön
Nyheter

Läkare och tandläkare har nu möjlighet att ansöka om specialistkompetens inom kvalitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården


Kommittén för specialkompetens inom kvalitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården har nu inlett sitt arbete. Det är frågan om en specialkompetens som administreras av Läkarförbundet, och senare har också Tandläkarförbundet anslutit sig till programmet. Det primära syftet är att förbättra vårdens kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvården.

Läkare och tandläkare kan anmäla sig till utbildningsprogrammet, och när de har avlagt det kan de ansöka om specialkompetens.

Inom en övergångstid (till och med 29.4.2024) kan specialkompetens beviljas också via ett undantagsförfarande till läkare och tandläkare som redan har tillräckliga insikter och uppvisar obestridliga bevis på långsiktigt och aktivt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Mer info finns på webbplatsen för specialkompetensen.