Siirry sisältöön
Nyheter

SPTY:s förtjänsttecken till medarbetare vid centret


Klient- och patientsäkerhetscentrets experter koordinatorn för läkemedelssäkerhet Marianne Kuusisto och kommunikationsplaneraren Ulla Kalliokoski har tilldelats Finlands patient- och klientsäkerhetsförening rf:s förtjänsttecken och diplom för sitt arbete för att utveckla klient- och patientsäkerheten.

SPTY:s ordförande Sanna-Maria Kivivuori och Klient- och patientsäkerhetscentrets direktör Tuija Ikonen överlämnade erkännandena vid klient- och patientsäkerhetsseminariet i Vasa 7.9. Samtidigt överlämnade de SPTY:s förtjänsttecken och diplom också till expertenhetens direktör Päivi Eskelinen från Norra Savolax välfärdsområde.