Siirry sisältöön
Nyheter

Satasairaalas anestesiologi och intensivvårdsenhet ger den bästa introduktionen för unga läkare


På Satasairaalas anestesiologi och intensivvårdsenhet togs nyheten om erkännandet som den bästa introduceraren emot med tillfredsställelse. Aleksi Lahti, enhetens överläkare, betonar att man systematiskt har investerat i introduktion och utbildning av specialistläkare på många sätt.

Priset och certifikatet för den bästa introduceraren mottogs på Läkardagarna 24.1 av utbildningschef och specialläkare Tanja Ahtiainen, som har varit med och skapat utbildningsprogrammet.

”Vi samlar aktivt in respons från praktikanterna om vilka färdigheter de behöver”, säger Ahtiainen.

Den bästa introduceraren valdes av Föreningen Unga Läkare, Finlands Läkarförbund och Klient- och patientsäkerhetcentret.

En tillräckligt omfattande introduktion gör det möjligt att arbeta självständigt och säkert i en ny arbetsmiljö. På utbildningsplatser spelar introduktionen också en viktig roll i att presentera arbetsplatsens utbildningspraxis och planera lämplig utbildning för arbetsperioden”, säger Maria Lagus, hälsocentralläkaren som ansvarar för Föreningen Unga Läkares utbildningsplatsundersökning.

”Bra introduktion stöder patientsäkerheten och är det bästa sättet att välkomna en läkare som börjar sin karriär”, säger Tuija Ikonen, professor i patientsäkerhet vid Klient- och patientsäkerhetscentret.

”Högklassig introduktion visar att enheten har satsat på utbildning och åtföljs ofta av en bredare upplevelse av ett bra arbetsklimat. De som får en god introduktion minns det, vilket främjar verksamhetsställets positiva bild som arbetsgivare”, betonar Sami Heistaro, utbildningschef vid Finlands Läkarförbund.

Klient- och patientsäkerhetscentret har på sin webbplats publicerat en minneslista som innehåller de saker som är väsentliga för patientsäkerheten och därför bör ingå i introduktionen (på finska).

Läs meddelande