Siirry sisältöön
Nyheter

Förberedelserna inför genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin


Konkreta handlingar och tidsplaner för genomförandet av strategin lades fram vid planeringsgruppernas andra träff den 13 maj 2022. De aktiva diskussionerna ökade förståelsen för sambandet mellan olika saker och förtydligade riktningen för det fortsatta arbetet med ”färdplanerna”. Nästa träff hålls i november. Gruppernas ordförande träffas i augusti och oktober.

Strategin presenterades i april–maj

Vi har presenterat strategin på träffar med följande organisationer inom social- och hälsovården: Finlands Tandläkarförbund, Finlands Läkarförbund, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Finlands sjukskötare rf, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf, Finlands Konsumentförbund rf, Välmåendebranschen HALI rf och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf. Träffarna fortsätter i juni.

Vi har spridit kännedom om strategin och kostnaderna inom olika välfärdsområden även via insändare i tidningar. Där har vi berättat hur tilläggskostnaderna för säkerhetsavvikelser inom hälso- och sjukvården (över en miljard euro per år, VTV 7/2021) fördelar sig över välfärdsområdena och att det därtill uppstår tilläggskostnader för bristande klientsäkerhet inom socialvården.

Insändaren har ingått i följande tidningar: Etelä-Suomen Sanomat, Helsingin Sanomat, Savon Sanomat, Kauppalehti, Etelä-Saimaa, Keskisuomalainen, Kaleva och Vasabladet. Fler insändare har önskats.

Hjälp och stöd vid beredningen av välfärdsområdena

Vi erbjuder hjälp och stöd vid beredningen av välfärdsområdena för att öka förståelsen för klient- och patientsäkerhetsfrågor. Säkerhetsfrågorna bör beaktas också i ledningsstrukturen, egenkontrollen och avtalsstyrningen inom välfärdsområdena. Vi producerar material för detta och kommer gärna och berättar om ämnet och genomförandet av strategin för beslutsfattare, ledning och experter inom välfärdsområdena.

Kontakta programchefen Hanna Toiviainen, hanna.toiviainen(a)ovph.fi

SHM:s informationskampanj om strategin inleds inom kort

Följ Social- och hälsovårdsministeriets kanaler i sociala medier och dela inläggen!

Facebook, Twitter, LinkedIn