Siirry sisältöön

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte en styrgrupp för perioden 1.9.2020–31.12.2022 med ansvar för den allmänna styrningen av centret.

Medlemmar:

Halinen Kaisa, ordförande, social- och hälsovårdsministeriet

Haatainen Kaisa, Kuopio stad

Happonen Pertti, Fimea

Henriksson Markus, Valvira

Holmström Anna-Riia, Helsingfors universitet

Ikonen Tuija, Klient- och patientsäkerhetscentret

Kinnunen Marina, Österbottens välfärdsområde

Kivivuori Sanna-Maria, HUS

Kuusisto Hanna, Itä-Suomen yliopisto

Martikainen Tarmo, Birkalands sjukvårdsdistrikt

Palo Miia, Lapplands sjukvårdsdistrikt

Pasanen Kaisa, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca

Pietilä Mikko, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Raassina Sari, Kommunförbundet

Sahlström Merja, Finlands patient- och klientsäkerhetsförening rf

Sneck Sami, OYS 

Syrjä Vesa, Institutet för hälsa och välfärd

Pajunen Tarja, Klient- och patientsäkerhetscentret