Siirry sisältöön

Sakkunnigrådet stöder centrets arbete i praktiken genom att

  • planera verksamhet och evenemang
  • starta och stötta utvecklings- och forskningslinjer
  • sammanställa rekommendationer och hjälpa vid ibruktagandet av goda modeller
  • delta i nätverkets kommunikation

Medlemmar:

Marina Kinnunen(ordf.), Österbottens välfärdsområde

Kaisa Haatainen, Kuopio universitetssjukhus

Kaisa Halinen, social- och hälsovårdsministeriet  

Arto Helovuo, Qreform Oy

Tuija Ikonen, Österbottens välfärdsområde

Jenni Isotalo, Österbottens välfärdsområde

Sanna-Maria Kivivuori, HUS

Peter Nieminen, Österbottens välfärdsområde

Lotta Nikki, Satakunda sjukvårdsdistrikt

Karoliina Olin, Åucs, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Tarja Pajunen, Klient- och patientsäkerhetscentret

Mari Plukka, Österbottens välfärdsområde

Maiju Welling, Patientförsäkringscentralen