Siirry sisältöön

Sakkunnigrådet stöder centrets arbete i praktiken genom att

  • planera verksamhet och evenemang
  • starta och stötta utvecklings- och forskningslinjer
  • sammanställa rekommendationer och hjälpa vid ibruktagandet av goda modeller
  • delta i nätverkets kommunikation

Medlemmar:

Marina Kinnunen(ordf.), Österbottens välfärdsområde

Kaisa Haatainen, Kuopio universitetssjukhus

Kaisa Halinen, social- och hälsovårdsministeriet  

Arto Helovuo, Qreform Oy

Tuija Ikonen, Österbottens välfärdsområde

Jenni Isotalo, Österbottens välfärdsområde

Peter Nieminen, Österbottens välfärdsområde

Lotta Nikki, Satakunda sjukvårdsdistrikt

Karoliina Olin, Åucs, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Tarja Pajunen, Klient- och patientsäkerhetscentret

Mari Plukka, Österbottens välfärdsområde

Auvo Rauhala, Österbottens välfärdsområde

Maiju Welling, Patientförsäkringscentralen