Siirry sisältöön

Specialupptagningsområdet för Helsingfors universitetscentralsjukhus:
Maria Virkki, kvalitets- och patientsäkerhetsöverläkare, Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt (ordf.)
maria.virkki(a)phhyky.fi

Maria Virkki är kvalitets- och patientsäkerhetsöverläkare i Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun. Hon ingår också i Valviras nämnd för tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, där SHM har utsett henne som ordinarie företrädare för medicinsk sakkunskap. Till utbildningen är Maria specialist på barn- och infektionssjukdomar och medicine doktor, och hon har också avlagt utbildningsprogrammet i ledarskap EMBA.

Specialupptagningsområdet för Kuopio universitetssjukhus:
Päivi Eskelinen, överskötare, Kuopio stad
paivi.eskelinen1(a)kuopio.fi

Päivi Eskelinen är överskötare inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård i Kuopio stad och ansvarar också för patient- och klientsäkerheten. Hon har tidigare arbetat som hemvårdschef och chef för avdelningstjänster i vårdsamkommunen i Övre Savolax och som vård- och omsorgschef i Pielavesi kommun. Till utbildningen är Päivi sjukskötare YH och magister i samhällsvetenskaper.

Specialupptagningsområdet för Uleåborgs universitetssjukhus:
Sami Sneck, bedömningsöverskötare, Uleåborgs universitetssjukhus
sami.sneck(a)ppshp.fi

Sami Sneck är bedömningsöverskötare inom Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt. Till utbildningen är han sjukskötare och doktor i hälsovetenskaper. Sami är särskilt intresserad av utvärdering och utveckling av vårdarbetets kvalitet, säker läkemedelsbehandling och evidensbaserad hälso- och sjukvård. Han doktorerade på sjukskötares kompetens inom läkemedelsbehandling och påvisande av kompetensen.

Specialupptagningsområdet för Tammerfors universitetssjukhus:
Hanna Kuusisto, sakkunnigöverläkare inom patientsäkerhet, Tays, professor i klient- och patientsäkerhet, Östra Finlands universitet
hanna-maija.kuusisto(a)pshp.fi

Specialupptagningsområdet för Åbo universitetssjukhus:
Petteri Lankinen, chefsöverläkare, Satasairaala, Satakunta sjukvårdsdistrikt
petteri.lankinen(a)satasairaala.fi