Siirry sisältöön
Nyheter

Informationsinnehållet i den nationella klassificeringen av riskläkemedel öppet för offentlig kommentering 23.1 –5.2.202


Den nationella klassificeringen av riskläkemedel är en förteckning över läkemedel med hög risk, vilket innebär att man bör vara särskilt uppmärksam när man använder dem. Informationsinnehållet i klassifikationen har skapats under 2022 i ett projekt som koordinerats av Fimea och genomförts tillsammans med Klient- och patientsäkerhetscentret och olika intressentgrupper med hjälp av Delfoi-forskningsmetoden.

Innan klassificeringen publiceras erbjuder Fimea de som kommer att använda klassificeringen, dvs. yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, möjlighet att kommentera informationsinnehållet i tjänsten otakantaa.fi. Syftet med detta är att säkerställa att man, när man tagit fram informationsinnehållet, på ett så täckande sätt som möjligt uppmärksammat
•    alla tillgängliga informationskällor
•    olika situationer i anknytning till genomförande av läkemedelsbehandling
•    ett tydligt och förståeligt språk
•    allmän användbarhet inom social- och hälsovården i Finland.

Två veckor har reserverats för kommenteringen, 23.1–5.2.2023. Innan man kommenterar är det viktigt att man sätter sig in i beskrivningen av klassificeringen, som förklarar bakgrunden till och syftet med klassificeringen. Kommenteringen sker med namn och kräver inloggning i tjänsten. Kommentarerna är offentliga och granskas innan de publiceras för att se till att de inte innehåller identifierande uppgifter. Namnet på den som kommenterar syns inte offentligt. Kommentarerna lämnas för ett läkemedel eller en läkemedelsgrupp åt gången, och kommentarer ombeds för beskrivningen av riskerna med de läkemedel eller läkemedelsgrupper som ingår i klassificeringen. Om man hänvisar till en informationskälla i kommentarerna ska man lämna information om den. Man ska inte ta med uppgifter om enskilda patienter eller andra hänvisningar på personnivå i kommentarerna.

Fimeas projektarbetsgrupp utnyttjar kommentarerna i den mån det är nödvändigt då de färdigställer klassificeringens informationsinnehåll. Svaren kan också användas för annat forskningsändamål. Vid behov gör man en allmän sammanfattning av kommentarerna tillsammans med informationsinnehållet i den slutliga klassificeringen. Klassificeringen publiceras under våren 2023 på Fimeas webbplats och information om publiceringen lämnas separat.

Länk för offentlig kommentering av den nationella klassificeringen av riskläkemedel:

Otakantaa.fi: Offentlig kommentering av informationsinnehållet i den nationella klassificeringen av riskläkemedel

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/836/

(obs! länken öppnar 23.1.2023)

Mer information: Projektchef Elsi Similä, elsi.simila(a)fimea.fi