Siirry sisältöön

Läkemedelsbehandling omfattar

  • mediciner ordinerade av läkare
  • mediciner köpta utan recept
  • vitamin- eller naturpreparat

Uppge alla mediciner du använder genast när du söker vård. Använd alltid mediciner enligt anvisningarna. Läs om dina mediciner och skriv en lista över dem till exempel med hjälp av tjänsten Lääkekortti.fi. Ta alltid listan med dig när du besöker social- och hälsovården.

Berätta också

  • om du har allergier mot något livsmedel eller läkemedel
  • om du misstänker att läkemedelsbehandlingen ger dig symptom eller biverkningar
  • om du har en specialdiet.

Anmäl om du använder alternativa behandlingar, kosttillskott eller naturenliga hälsoprodukter.

När du får läkemedelspreparat på vårdavdelningen eller via dosdispensering kan de se annorlunda ut än du är van vid. Fråga alltid om du inte känner igen dina mediciner, om du tycker det finns fler eller färre mediciner än tidigare eller om du av någon annan orsak misstänker att du har fått mediciner som inte är avsedda för dig. Du har rätt att veta vilka mediciner du får, oavsett hur medicinen ges. Meddela personalen om du misstänker att någon medicin ger dig biverkningar.

Om något förblir oklart för dig, tveka inte att fråga läkaren, sjukskötaren eller apotekspersonalen. Använd aldrig receptmediciner som ordinerats någon annan! Att förvara medicinerna rätt är också en viktig del av läkemedelssäkerheten.

Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling -handbuken (pdf)

Viktiga anvisningar och bakgrundsinformation om säker och korrekt användning av läkemedel

Försäkra dig om att din medicinbehandling är trygg

Var får jag tillförlitlig information om läkemedel? 

Följ upp effekterna av din läkemedelsbehandling

Läkemedelsskador

Vacciner

Läkemedelsfostran

Kontrollistan för lyckad medicinering LOTTA jämte anvisningar är avsedd för läkemedelsanvändare över 65 år. Listan består av åtta frågor. Om du svarar ”ja” eller ”vet ej” på flera av frågorna eller om ifyllandet av kontrollistan väcker frågor, bör du kontakta apoteket, en läkare eller en skötare för att kontrollera din medicinering eller få ytterligare anvisningar.