Siirry sisältöön

Fråga vilken betydelse undersökningarna eller ingreppen har för vården.

Kolla att du har förstått anvisningarna rätt. Om du inte har fått några anvisningar, fråga hur du ska förbereda dig innan du kommer till undersökningen eller ingreppet.

Det kan vara frågan om att pausa medicineringen, att låta bli att äta, att tömma tarmen, att iaktta sockerbalansen eller att gå på laboratorieundersökningar före ingreppet – och det är viktigt att du följer anvisningarna. Om du inte har lyckats följa anvisningarna, tveka inte att berätta det för personalen.

Säkerställ att undersökningspersonalen känner till dina mediciner, allergier, långtidssjukdomar och implantat, såsom ledproteser eller pacemaker.

Berätta också om det har inträffat något oväntat vid tidigare ingrepp, om du är gravid eller om du misstänker att något annat kan påverka undersökningens eller ingreppets förlopp.