Siirry sisältöön

När du blir utskriven får du anvisningar om eftervården. Fråga om du inte får några anvisningar eller om du inte förstår allt i anvisningarna. Be vid behov om skriftliga anvisningar. Om det är möjligt och om du vill kan en närstående vara med under utskrivningssamtalet och vid planeringen av eftervården.

Fråga i hurdana situationer du vid behov kan ta kontakt och till vem, om något i eftervården oroar dig eller om du inte återhämtar dig som väntat.

Ibland kan tolkningen av undersökningsresultat eller resultatet av en konsultation dröja längre än du stannar på vårdinrättningen. Fråga när du får undersökningsresultaten och var du kan fråga efter dem, om de inte har kommit inom utsatt tid.

Kontrollera vid hemfärden

  • att du har en skriftlig lista över dina mediciner
  • att du vet hur din medicinering har ändrats
  • att du vet vilka nya mediciner du har fått
  • att du vet hur doseringen har ändrats
  • att du vet vilka mediciner du inte längre ska ta.

Om du använder dig av dosdispensering, se till att vårdenheten har skickat information om ändringarna i din medicinering till dosdispenseringstjänsten eller skicka dem vid behov själv. Läs också handboken Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling från nätverket för läkemedelsinformation.