Siirry sisältöön

Du kan meddela den behandlande enheten för socialvård eller hälso- och sjukvård om du har varit med om en farlig situation. Många organisationer har ett rapporteringssystem för farliga situationer i vården av en själv eller någon annan person. Anmälningarna ger värdefull information om hur säkerheten bör utvecklas.

Om du vill lämna in en anmärkning eller ett klagomål om ett vårdfel, kan du kontakta patientombudsmannen eller socialombudsmannen.