Siirry sisältöön
  • Åtgärder för att säkerställa att vården och omsorgen är säker.
  • Metoder för att skydda klienter och patienter från vårdskador.
  • Rätt vård vid rätt tidpunkt åt rätt person.
  • Vården eller omsorgen medför inga negativa följder.
  • En del av hälso- och sjukvårdens samt omsorgstjänsternas kvalitet.
  • Omfattar läkemedelssäkerhet, säker användning av apparater och sjukhushygien.

Viktiga begrepp