Siirry sisältöön

Så här gör du en anmälning om en farlig situation som klient, patient eller närstående inom social- och hälsovården

Så här gör du en anmälning om en farlig situation som klient, patient eller närstående inom social- och hälsovården
Png
Pdf
Tillgänglig text, pdf

Komihåglista för besök inom social- och hälsovården

Komihåglista för besök inom social- och hälsovården
Png
Pdf
Tillgänglig text, pdf

Delta i kontrollen din identitet inom social- och hälsovården

Delta i kontrollen din identitet inom social- och hälsovården

Png
Pdf
Tillgänglig text, pdf

Vad ska du göra om du är missnöjd med servicen eller vården?

Vad ska du göra om du är missnöjd med servicen eller vården inom social- och hälsovården? (minneslista, pdf)

Vad ska du göra om du är missnöjd med servicen eller vården inom social- och hälsovården? (minneslista, png)

Vad ska du göra om du är missnöjd med servicen eller vården inom social- och hälsovården? (minneslista, tillgänglig text, pdf)

What to do if you are dissatisfied with the service or treatment provided within social welfare and healthcare?
Picture (png), Picture (pdf)

Läkemedelslista

I den här videon berättas vad en läkemedelslista är och varför det lönar sig att göra upp en sådan.

(Välj svensk text i videons inställningar)

Du kan printa ut medicineringslistan bl.a. från Apteekki.fi.

Förbered dig för distansmottagningen 

Förbered dig för distansmottagningen, checklista (pdf, printa ut)

Förbered dig för distansmottagningen, checklista (tillgänglig pdf)

Förbered dig för distansmottagningen, video

Se också: Materialbanken

Hälsobyn

Hälsobyn erbjuder information och stöd till alla, vård för patienter och verktyg för vårdpersonal. ​Innehållet i den offentliga webbtjänsten har producerats av experter inom den specialiserade sjukvården tillsammans med patienter.

Finlands patient- och klientsäkerhetsförening rf