Siirry sisältöön

Läkemedelslista

I den här videon berättas vad en läkemedelslista är och varför det lönar sig att göra upp en sådan.

(Välj svensk text i videons inställningar)

Du kan printa ut medicineringslistan bl.a. från Apteekki.fi.

Vad ska du göra om du är missnöjd med servicen eller vården?

Vad ska du göra om du är missnöjd med servicen eller vården inom social- och hälsovården? (minneslista, pdf)

Vad ska du göra om du är missnöjd med servicen eller vården inom social- och hälsovården? (minneslista, png)

Vad ska du göra om du är missnöjd med servicen eller vården inom social- och hälsovården? (minneslista, tillgänglig text, pdf)

What to do if you are dissatisfied with the service or treatment provided within social welfare and healthcare?
Picture (png), Picture (pdf)

Förbered dig för distansmottagningen 

Förbered dig för distansmottagningen, checklista (pdf, printa ut)

Förbered dig för distansmottagningen, checklista (tillgänglig pdf)

Förbered dig för distansmottagningen, video

Se också: Materialbanken

Hälsobyn

Hälsobyn erbjuder information och stöd till alla, vård för patienter och verktyg för vårdpersonal. ​Innehållet i den offentliga webbtjänsten har producerats av experter inom den specialiserade sjukvården tillsammans med patienter.

Finlands patient- och klientsäkerhetsförening rf