Siirry sisältöön

Utvecklingslinjens mål är att föra fram de viktigaste faktorerna som påverkar förekomsten av vårdrelaterade infektioner samt aktuella frågor. Ett syfte med utvecklingslinjen är också att utveckla ett nationellt ”infektionsbekämpningspass” för att förenhetliga kompetensnivån och påvisandet av den.

Målgruppen är alla yrkesgrupper inom social- och hälsovårdssektorn samt patienter och övriga klienter.

Genom att förenhetliga och utveckla metoderna för bekämpning av infektioner kan vi förbättra patient- och klientsäkerheten inom vården.

Handhygiendagens webbinarium hålls fredagen den 5 maj 2023 kl. 13–14.30. Läs mer!

Ta kontakt: Dinah Arifulla work.dinah(a)gmail.com, Elina Välivainio  elina.valivainio(a)ovph.fi