Siirry sisältöön

Med tjänster i hemmet avses en helhet av tjänster som utförs i hemmet, till exempel

  • hemtjänst, där klienten eller familjen får stöd att klara av vardagssysslor eller personliga bestyr
  • hemsjukvård, som består av hälso- och sjukvårdstjänster som ges i hemmet av en sjukskötare eller närvårdare
  • hemsjukhusvård, som är specialiserad sjukvård i patientens hem.

Det första utvecklingsobjektet är att identifiera vilka säkerhetsrisker kring informationsgången som förekommer inom tjänsterna i hemmet och utreda hur de kan förebyggas.

Ta kontakt: Camilla Seppälä camilla.seppala(a)kymsote.fi , Jaana Kalliokoski jaana.kalliokoski(a)ovph.fi