Siirry sisältöön

Praxisen för att säkerställa att hälso- och sjukvårdspersonalen vet hur i synnerhet medicinsk apparatur ska användas har varierat inom organisationen. Felaktig användning av apparater kan medföra allvarliga risker för patienter och klienter.

Målet är att utveckla en standardiserad modell med enhetliga principer för hur personalens kunskaper om apparaterna ska kontrolleras.

Utbildning och kompetens i klient- och patientsäkerhet