Siirry sisältöön

Ladda ned infografen här (png, 22.5.2023)

Barn och unga vill vara delaktiga i beslut som gäller dem själva

Barns och ungas delaktighet bör förstärkas och ges utrymme i vardagen. Fråga barnet eller den unga: Vad är viktigt för dig?  

Delaktighet förbättrar tjänstens kvalitet och resultat. Inom socialvården ligger ansvaret för barns och ungas delaktighet hos de professionella.

Vad innebär delaktighet för barn och unga?

 • En känsla av att man kan påverka sitt eget liv och att man passar in.
 • Makt att bestämma över sitt eget liv, möjligheter att påverka i samhällsfrågor och ömsesidighet i sociala relationer.
 • Möjlighet att få tillräckligt mycket begriplig information om ärenden och tjänster som gäller en själv.

Varför är delaktighet viktigt?

 • Enligt lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården ska en minderårig klients önskemål och åsikt utredas och beaktas på det sätt som klientens ålder och utvecklingsnivå förutsätter.
 • Barn och unga har rätt att bli hörda som individer i ärenden som gäller dem själva.
 • Barnet känner sig tryggare då hen vet att vårdnadshavaren godkänner att barnets egen åsikt utreds.
 • Respekt för barnet eller den unga innebär också att man accepterar om hen tiger eller vägrar delta.

Hur kan vi främja barns och ungas delaktighet inom tjänsterna?

Vi ser till att

 • barnet eller den unga känner sig trygg
 • barnet eller den unga blir noterad, sedd och hörd som hen är
 • barnets eller den ungas eget uttryckssätt respekteras och stöttas vid behov
 • barnets eller den ungas behov i fråga om språk och kultur beaktas
 • barnets eller den ungas specialbehov beaktas
 • barnets eller den ungas privatliv respekteras
 • barnets eller den ungas självbestämmanderätt respekteras med beaktande av personens ålder och utvecklingsnivå
 • barnet eller den unga informeras om lösningarna och att dessa motiveras också då situationen inte medger att man gör som barnet eller den unga vill.

Vi ser till att personalen har

 • kunskap om principerna för barns, ungas och vårdnadshavares delaktighet
 • kunskap om hur principen om barnets bästa tillämpas i beslutsfattandet på ett ansvarsfullt och etiskt sätt
 • förfaranden för att tillgodose barns och ungas delaktighet
 • metoder och delaktighetsverktyg som kan användas inom tjänster för barn och unga.