Siirry sisältöön

Klient- och patientsäkerhetsdagens huvudevenemang

Evenemanget är en del av 80-årsjubileumsprogrammet för medicinska fakulteten vid Åbo universitet.

Tidpunkt: fredag 15.9 kl. 12–16
Plats: Osmo Järvi-salen och aulan, Medisiina C, Kinakvarngatan 10, Åbo eller Teams
Registreringen har avslutats.

Evenemanget är gratis och öppet för alla.

Länk till inspelningen kan begäras på adressen noharm(a)ovph.

Program

Ordförande Pekka Hänninen, dekan, professor, Åbo universitet

12.00–12.15 Inledningsanförande
Anna Cantell-Forsbom, avdelningschef, Social- och hälsovårdsministeriet

12.15–12.45 Patienten, experten och systemet
Aki Lindén, specialistläkare, PM, riksdagsledamot

12.45–13.00 Serviceanvändarens delaktighet inom social- och hälsovården
Leini Sinervo, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd THL

13–13.15 Patientorganisationerna som stöd i patientens vardag och delaktighet
Johanna Reiman, verksamhetsledare, Förbundet för rörelsestörningssjukdomar rf

13.15–13.30 Delaktighet i tjänsterna, vad önskar jag av den professionella?
Harri Mattila, erfarenhetsexpert, Egentliga Finlands välfärdsområde Varha

13.30–14.00 Kaffepaus

14.00–14.15 Får klienten sin röst hörd inom rehabiliteringen?
Marjaana Raukola-Lindblom, universitetslärare, specialtalterapeut, FL, doktorand, Åbo universitet

14.15–15.00 Panel: Hur kan man engagera klienter, patienter och anhöriga i utvecklingen?
Ordförande Hanna Sykkö, ledande patientombudsman, Egentliga Finlands välfärdsområde Varha

15.00–15.15 Delaktighet i vardagen inom Egentliga Finlands välfärdsområde
Tarja Heino-Tolonen, chef för vårdarbetet, Egentliga Finlands välfärdsområde

15:15–15.30 Var får man stöd, rådgivning och vägledning i Egentliga Finland
Veera Hälli, viceordförande, 113 sote-organisationernas delegation i Egentliga Finland

15.30–15.45 Mina råd till vårdpersonalen för bättre delaktighet
Tiina Mikkola, anhörig, Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry

15.45–16.00 Avslutning

Välkommen!