Siirry sisältöön

Klient- och patientsäkerhetsdagens huvudevenemang

Evenemanget är en del av 80-årsjubileumsprogrammet för medicinska fakulteten vid Åbo universitet.

Tidpunkt: fredag 15.9 kl. 12–16
Plats: Osmo Järvi-salen och aulan, Medisiina C, Kinakvarngatan 10, Åbo eller Teams
Registreringen har avslutats.

Evenemanget är gratis och öppet för alla.

Länk till inspelningen finns på webbsidan till och med den 2 oktober och kan därefter begäras på adressen noharm(a)ovph.

Program

Ordförande Pekka Hänninen, dekan, professor, Åbo universitet

12.00–12.15 Inledningsanförande
Anna Cantell-Forsbom, avdelningschef, Social- och hälsovårdsministeriet

12.15–12.45 Patienten, experten och systemet
Aki Lindén, specialistläkare, PM, riksdagsledamot

12.45–13.00 Serviceanvändarens delaktighet inom social- och hälsovården
Leini Sinervo, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd THL

13–13.15 Patientorganisationerna som stöd i patientens vardag och delaktighet
Johanna Reiman, verksamhetsledare, Förbundet för rörelsestörningssjukdomar rf

13.15–13.30 Delaktighet i tjänsterna, vad önskar jag av den professionella?
Harri Mattila, erfarenhetsexpert, Egentliga Finlands välfärdsområde Varha

13.30–14.00 Kaffepaus

14.00–14.15 Får klienten sin röst hörd inom rehabiliteringen?
Marjaana Raukola-Lindblom, universitetslärare, specialtalterapeut, FL, doktorand, Åbo universitet

14.15–15.00 Panel: Hur kan man engagera klienter, patienter och anhöriga i utvecklingen?
Ordförande Hanna Sykkö, ledande patientombudsman, Egentliga Finlands välfärdsområde Varha

15.00–15.15 Delaktighet i vardagen inom Egentliga Finlands välfärdsområde
Tarja Heino-Tolonen, chef för vårdarbetet, Egentliga Finlands välfärdsområde

15:15–15.30 Var får man stöd, rådgivning och vägledning i Egentliga Finland
Veera Hälli, viceordförande, 113 sote-organisationernas delegation i Egentliga Finland

15.30–15.45 Mina råd till vårdpersonalen för bättre delaktighet
Tiina Mikkola, anhörig, Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry

15.45–16.00 Avslutning

Välkommen!