Siirry sisältöön

Verktyg för ledning av klient- och patientsäkerheten

Målet med utbildningen är att deltagaren ska

  • få information om tillgängliga indikatorer för klient- och patientsäkerhetskompetens som hjälpmedel för ledarskapet 
  • få stöd för implementering och uppföljning av klient- och patientsäkerhetsstrategin 
  • få metoder för behandling av allvarliga avvikelser. 

Webbinariet är gratis och öppet för alla.

Anmäl dig via Utbildning – Österbottens välfärdsområde senast den 25 september. Personal vid Österbottens välfärdsområde anmäler sig via Intranet utbildningskalendern.

Det är också möjligt att delta via länken som publiceras på den här sidan före webbinariet.


När du deltar via distansanslutning, skriv vänligen ditt namn och organisation i det reserverade fältet. Det hjälper oss att dokumentera deltagarna. Dina uppgifter (namn, organisation, e-postadress) sparar vi i deltagarlistan. Vi behandlar dina personuppgifter för information som är relaterad till No Harm -webbinarieserie.

Länken till inspelningen kan begäras på adressen noharm(a)ovph.fi.

Program

(Förändringar möjliga)

12.00–12.15 Välkomsthälsning, ordförande
Satu Koskela, johtava asiantuntija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

12.15–13.00 Henkilöstön turvallisuuskuva turvallisuuspuntari (ent. kypsyystasotyökalu)
Petri Pommelin, kehittämispäällikkö, Pirha

13.00–13.15 Kommentarinlägg och diskussion
Sanna-Maria Kivivuori, laatuylilääkäri, HUS

13.15–13.30 Kaffepaus

13.30–14.10 Vakavien vaaratapahtumien tutkintaopas
Arto Helovuo, laatu- ja turvallisuuspäällikkö, Finnair Oyj

14.10–14.20 Kommentarinlägg och diskussion
Hanna Tiirinki, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasturvallisuuden työelämäprofessori, Turun yliopisto

14.20–15.00 Strategian itsearviointimittari
Liisa Keikkonen, suunnittelija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

15.00–15.10 Kommentarinlägg och diskussion
Anna Pölönen, erikoissuunnittelija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

15.10–15.15 Sammanfattning, ordförande