Siirry sisältöön

Klienternas, patienternas och de närståendes röst ska höras

Målet med utbildningen är att deltagaren ska

  • förstå betydelsen av att hinder för klienten och patientens delaktighet avlägsnas för att garantera klient- och patientsäkerheten
  • få metoder för att stödja klienternas, patienternas och de närståendes resurser och delaktighet  
  • få metoder för att förstärka klientens, patientens och de närståendes medverkan i sina egna tjänster och sin vård.

Webbinariet är gratis och öppet för alla.

Anmäl dig via Utbildning – Österbottens välfärdsområde senast den 18 september. Personal vid Österbottens välfärdsområde anmäler sig via Intranet utbildningskalendern.

Det är också möjligt att delta via länken som publiceras på den här sidan före webbinariet.


Om du deltar via distansanslutning, skriv vänligen ditt namn och organisation i det reserverade fältet. Det hjälper oss att dokumentera deltagarna. Dina uppgifter (namn, organisation, e-postadress) sparar vi i deltagarlistan. Vi behandlar dina personuppgifter för information som är relaterad till No Harm -webbinarieserie.

Länken till inspelningen kan begäras på adressen noharm(a)ovph.fi.

Program

12.00–12.15 Välkomsthälsning

12.15–13.05 Osallisuuteen liittyvät esteet ja niiden purkaminen 
Marjaana Jones, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto 

13.05–13.25 Kaffepaus

13.25–14.10 Asiakkaiden raportoima laatutieto – miten se taipuu asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämiseksi?
Hanna Tiirinki, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasturvallisuuden työelämäprofessori, Turun yliopisto

14.10–14.20 Kommentarinlägg
Anna-Mari Hekkala, ylilääkäri, Suomen Sydänliitto ry

14.20–15.00 Jaettu päätöksenteko
Hanna Kuusisto, asiakas- ja potilasturvallisuuden professori, Itä-Suomen yliopisto

15.00–15.10 Kommentarinlägg
Pauliina Alppi 

15.10–15.15 Sammanfattning, ordförande