Siirry sisältöön

Förebyggande av självmord

Målet är att deltagaren får kunskap om följande frågor:

  • Vilka drag förknippas med självmordsförsök och hur ser trenden ut i Finland?
  • Hur försöker man förebygga självmord i Finland?
  • Hur kan man stötta en person som är självdestruktiv eller har försökt begå självmord?
  • Vilka särdrag finns det i utredningen av självmordsförsök och självmord?

Webbinariet är gratis och öppet för alla. Genom att delta i webbinariet godkänner du att ditt namn kan synas för de andra deltagarna och i inspelningen.

Du kan delta via länken som publiceras på den här sidan före webbinariet.

När du loggar in på mötet, skriv hela ditt namn och din organisations förkortning i det fält som reserverats för dessa. Det hjälper oss att dokumentera deltagarna korrekt.

Anmälning

Personal vid Österbottens välfärdsområde anmäler sig via Intranet utbildningskalendern.

Andra behöver anmäla sig endast om de behöver studiepoäng för deltagandet. Då anmäler du dig genom att beställa en kalender- eller e-postinbjudan.

Genom att beställa en kalender- eller e-postinbjudan gör du det också enklare för dig att delta. Med samma formulär kan du beställa en inbjudan också till kommande No Harm-webbinarier.

  • Genom att beställa en kalenderinbjudan godkänner du att ditt namn och din e-postadress visas också för andra som har beställt inbjudan.
  • I e-postinbjudan är adresserna dolda, men inbjudan införs inte direkt i din kalender.

Delta här: Teams-länk

Program

(Förändringar möjliga)

Del I ordförande Tuomo Töhönen, HUS Psykiatria

12.00–12.05 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.05–12.50 Itsetuhokäyttäytyminen
Erkki Isometsä, psykiatrian professori, ylilääkäri, HUS

12.50–13.15 Kansallinen itsemurhien ehkäisyohjelma 2020–2030
Timo Partonen, tutkimusprofessori, THL

13.15–13.30 Kaffepaus

Del II ordförande Sanna Kaski, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

13.30–14.00 Konkreettisia välineitä nuorten pahoinvoinnin ehkäisemiseksi  
Susan Laitala, kehittämispäällikkö – koulutustoiminta, Terapiat etulinjaan –toimintamalli, HUS Psykiatria

14.00–14.30 Itsemurhaa yrittäneen psykososiaalinen hoito – miksi ja miten?
Selma Gaily-Luoma, psykologi, psykoterapeutti, väitöskirjatutkija

14.30–15.00 Itsemurhayritysten ja itsemurhien vakavien vaaratapahtumien tutkinta erikoissairaanhoidossa
Tuomo Töhönen, laatupäällikkö, HUS Psykiatria

15.00–15.15 Diskussion och sammanfattning, ordförande