Siirry sisältöön

Förändringar möjliga.

Tid: kl. 12.00-15.15.

26.9 Samarbete mellan sjukhusvärlden och öppenvården

3.10 Forskning och utveckling av klientsäkerheten inom socialvården

17.10 Infektionsbekämpning

31.10 Effektivitet och evidensbaserad social- och hälsovård

7.11 Medicinteknisk säkerhet och STUK

21.11 Tröskelfria tjänster

5.12 Second Victim