Siirry sisältöön

Infektioner som hotar säkerheten inom välfärdsområden

Målet är att deltagaren ska

  • förstå infektionsbekämpningens betydelse vid säkerställandet av klient- och patientsäkerheten 
  • få metoder för att stödja personalens kunskaper om infektionsbekämpning
  • få metoder för att utveckla klient- och patientsäkerhetsarbetet vid sin egen arbetsenhet.

Webbinariet är gratis och öppet för alla.

Anmäl dig via Utbildning – Österbottens välfärdsområde senast den 21 maj. Personal vid Österbottens välfärdsområde anmäler sig via Intranet utbildningskalendern.

Det är också möjligt att delta via länken som publiceras på den här sidan före webbinariet.


Om du deltar via distansanslutning, skriv vänligen ditt namn och organisation i det reserverade fältet. Det hjälper oss att dokumentera deltagarna. Dina uppgifter (namn, organisation, e-postadress) sparar vi i No Harm Bothnia-deltagarlistan. Vi behandlar dina personuppgifter för information som är relaterad till No Harm Bothnia-seminarserie.

Länken till inspelningen kan begäras på adressen noharm(a)ovph.fi.

Program

12.00–12.10 Välkomsthälsning och presentation, ordförande
Maire Matsinen, hygieniahoitaja, Suomen Hygieniahoitajat ry pj. och Katariina Kainulainen, osastonylilääkäri, HUS, tulehduskeskus

12.10–12.45 Mikä vaikuttaa hoitohenkilökunnan infektiontorjuntakäytäntöihin?
Anna-Leena Lohiniva, erityisasiantuntija, THL

12.45–13.00 Kommentarinlägg: Miten käsitellä infektioita sosiaalihuollon asumispalveluissa
Eeva Ketola, LT, eMBA, laatujohtaja, Esperi Care Oy 

13.00–13.15 Kaffepaus

13.15–13.50 Verkostoyhteistyö infektioiden torjunnassa hyvinvointialueen näkökulmasta
Jaana Syrjänen, ylilääkäri, Tays Sisätautien vastuualue Infektioyksikkö ja Milla Nikkilä, hygieniahoitaja, sairaanhoitaja, TtM, Infektioyksikkö, Pirkanmaan hyvinvointialue

13.50–14.25 Hoitoon liittyvien infektioiden seurantamittarit Suomessa ja Euroopassa
Emmi Sarvikivi, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

14.25–15.10 Miten Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on valmisteltu tehostuvaa infektioiden seurantaa ja torjuntatoimien mittaamista hoidon ja hoivan eri tasoille
Mari Kanerva, ylilääkäri, Infektioidentorjunta- ja sairaalahygieniayksikkö, TYKS, Varsinais-Suomen hyvinvointialue

15.10–15.15 Sammanfattning, ordförande