Siirry sisältöön

Evidensbaserad klient- och patiensäkerhetspraxis

Målet med utbildningen är att deltagaren ska

  • förstå betydelsen av evidensbaserad kunskap vid säkerställandet av klient- och patientsäkerheten
  • få metoder för att utveckla klient- och patientsäkerhetsarbetet vid sin egen arbetsenhet
  • få metoder för att stödja patientens och klientens egna resurser och delaktighet.

Webbinariet är gratis och öppet för alla.

Anmäl dig via Utbildning – Österbottens välfärdsområde senast den 15 januari. Personal vid Österbottens välfärdsområde anmäler sig via Intranet utbildningskalendern.

Det är också möjligt att delta via länken som publiceras på den här sidan före webbinariet.


Om du deltar via distansanslutning, skriv vänligen ditt namn och organisation i det reserverade fältet. Det hjälper oss att dokumentera deltagarna. Dina uppgifter (namn, organisation, e-postadress) sparar vi i No Harm Bothnia-deltagarlistan. Vi behandlar dina personuppgifter för information som är relaterad till No Harm Bothnia-seminarserie.

Länken till inspelningen kan begäras på adressen noharm(a)ovph.fi.

Program

(Förändringar möjliga)

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande
Tanja Eriksson, koulutusylilääkäri, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus ja Jaana Kalliokoski, palvelupäällikkö, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

12.15–13.00 Laadukas systeeminen ja dialoginen yhteinen työ asiakasturvallisuuden vahvistajana
Tiina Vormisto, psykologi, Erityisasiantuntija-verkostotyö, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Jenna Laakkonen, asiakaan kokemus kuulluksi tulemisesta

13.00–13.15 Kommentarinlägg och diskussion
Tiina Kirmanen, johtaja, Aikuisten monialaiset palvelut (Aimo), Etelä-Karjalan hyvinvointialue

13.15–13.30 Kaffepaus

13.30–14.10 Mistä näyttöä näyttöön perustuvaan hoitotyöhön?
Hannele Siltanen, sh, TtT, Hotus 

14.10–14.20 Kommentarinlägg och diskussion
Katri Rissanen, shAMK, TtM, lehtori, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

14.20–15.00 Kinestetiikan mahdollisuudet asiakas- ja potilasturvallisuuden lisääjänä
Kirsi Hagström, fysioterapeutti, kinestetiikkakouluttaja, Pohjanmaan hyvinvointialue

15.00–15.10 Kommentarinlägg och diskussion
Päivi Hotakainen, osastonhoitaja, Pohjanmaan hyvinvointialue, vaativa kuntoutus

15.10–15.15 Sammanfattning, ordförande