Siirry sisältöön

Införandet av nationella indikatorer för uppföljning av patient- och klientsäkerheten inom välfärdsområdena

Anmälan

Anmäl dig via Utbildning – Österbottens välfärdsområde senast 2.10.2022.

Personal vid Österbottens välfärdsområde anmäler sig via Intranet utbildningskalendern.

Det är också möjligt att delta via länken som publiceras på den här sidan före webbinariet.


Om du deltar via distansanslutning, skriv vänligen ditt namn och organisation i det reserverade fältet. Det hjälper oss att dokumentera deltagarna. Dina uppgifter (namn, organisation, e-postadress) sparar vi i No Harm Bothnia-deltagarlistan. Vi behandlar dina personuppgifter för information som är relaterad till No Harm Bothnia-seminarserie.

Webbinariet är gratis och öppet för alla.

Program

(Förändringar möjliga)

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande
Mari Liukka, muutosjohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue
Merja Sahlström, erikoissuunnittelija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
paneelin pohjustus (keskusteluaiheet paneeliin kerätään päivän mittaan yleisöltä)

12.15–12.55 Potilas- ja asiakasturvallisuuden seuranta ja mittarit kehittämisen ja omavalvonnan tukena
Maria Virkki, LT, EMBA, lastentautien ja lasten infektiosairauksien erikoislääkäri, johtava asiantuntija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

12.55–13.15 Kommentarinlägg

13.15–13.30 Kaffepaus

13.30–13.50 Tarkistuslistaindikaattorit
Minna Ylönen, ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori, Turun kaupunki

13.50–14.10 Kuuma linja –indikaattorit
Heli Ylihärsilä, kehittämisylilääkäri, Pohjanmaan hyvinvointialue

14.10–14.30 Määrälliset vertailuindikaattorit
Arja Pekonen, potilasturvallisuuspäällikkö, VSSHP

14.30–15.10 Paneeli:
Puheenjohtaja: Pirjo Mustonen, vs. kehittämisjohtaja, VSSHP
Keskustelijat: päivän puhujat, KUVA-mittaristo, sosiaali-alan asiantuntija, potilasjärjestöjen edustaja Tarja Pajunen

15.10–15.15 Sammanfattning, ordförande