Siirry sisältöön

Välmående och kompetent personal

Webbinariet är gratis och öppet för alla.

Anmäl dig via Utbildning – Österbottens välfärdsområde senast 23.10.2022.

Personal vid Österbottens välfärdsområde anmäler sig via Intranet utbildningskalendern.

Det är också möjligt att delta via länken som publiceras på den här sidan före webbinariet.


Om du deltar via distansanslutning, skriv vänligen ditt namn och organisation i det reserverade fältet. Det hjälper oss att dokumentera deltagarna. Dina uppgifter (namn, organisation, e-postadress) sparar vi i No Harm Bothnia-deltagarlistan. Vi behandlar dina personuppgifter för information som är relaterad till No Harm Bothnia-seminarserie.

Länken till inspelningen kan begäras på adressen noharm(a)ovph.fi.

Program

(Förändringar möjliga)

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande
Sanna-Maria Kivivuori, laatuylilääkäri, HUS
Tanja Hautala, erikoissuunnittelija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

12.15–12.55 Turvallisuusosaamisen varmistaminen läpi työuran – Lääketieteen opiskelijoiden asenteet ja käsitykset”.
Hertta Heikkinen, lääketieteen kandidaatti, väitöskirjatutkija, Oulun yliopisto

12.55–13.05 Kommentarinlägg
Maiju Welling, potilasturvallisuuslääkäri, Potilasvakuutuskeskus, koulutusylilääkäri, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

13.05–13.25 Kaffepaus

13.25–14.10 Psykologinen turvallisuus ja työstä palautuminen
Jaana Laitinen, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos

14.10–14.20 Kommentarinlägg
Susanna Tella, johtava asiantuntija, LAB-ammattikorkeakoulu

14.20–15.00 Turvallisuuden johtaminen ilmailussa
Simo Ekman, pelastuspäällikkö, Finavia Oyj, Lentoasemaliiketoiminta/ Pelastuspalvelut / Helsinki-Vantaan Lentoasema

15.00–15.10 Kommentarinlägg
Sanna Koskenranta, Etelä-Karjalan hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan varapuheenjohtaja, hyvinvointialueenvaltuuston jäsen

15.10–15.15 Sammanfattning, ordförande