Siirry sisältöön

Seminarium IV: Kultur och etik​

Ordförande: 
Susanne Salmela, HvD/TtT, utvecklingsöverskötare, Vasa centralsjukhus och
Tarja Hautamäki, HTT, FM, kulturchef, Österbottens förbund 
Kommentarinlägg: 
Kati Komulainen, TtT, rektor/ VD, Vaasan ammattikorkeakoulu och 
Susanne Salmela

12:00–12:15 Välkomsthälsning och presentation 
12:15–13:15 Potilaskeskeisyys – sairaanhoitaja potilaan eettisten oikeuksien valvojana 
Heli Vaartio-Rajalin, TtT, kliinisen hoitotieteen dosentti, yliopistotutkija, Åbo Akademi, hoitotieteen laitos, Vaasa  
13:15–13:25 Kommentarer och diskussion 
13:25–13:45 Kaffepaus 
13:45–14:15 Etik och patientsäkerhet då vården digitaliseras
Linda Nyholm, docent i vårdandets etik, akademilektor vid Åbo Akademi  
14:15–14:30 Kommentarer och diskussion 
14:30–15:00 Patientsäkerhet vid vård av invandrare 
Anita Wikberg, HVD, lektor i vård vid Novia 
15:00–15:15 Kommentarer och diskussion 
15:15–15:30 Sammanfattning