Siirry sisältöön

Seminarium II: Arbetsgemenskapen och personalresurser​

Ordförande:
Pia Nyman, HVD, utbildningsplanerare, Social och hälsovårdsverket i Jakobstad och 
Jaana Kalliokoski, TtM, servicechef, Vasa centralsjukhus / Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
Kommentarinlägg:
Pia Nyman, HVD, utbildningsplanerare, Social och hälsovårdsverket i Jakobstad och 
Tanja Eriksson, yleislääketieteen erikoislääkäri, koulutusylilääkäri – Vaasan terveyskeskus ja VSSHP/PTH yksikkö

12:00–12:15 Välkomsthälsning och presentation
12:15–13:15 Vårdintensitet och arbetsbelastning
Lisbeth Fagerström, Professor i vårdvetenskap, rektor för Åbo Akademi i Vasa
13:15–13:25 Kommentarer och diskussion
13:25–13:45 Kaffepaus
13:45–14:15 Empatia, etiikka ja estetiikka – tulevaisuuden kulmakivet 
Kati Komulainen, TtT, rehtori/ toimitusjohtaja, Vaasan ammattikorkeakoulu
14:15–14:30 Kommentarer och diskussion
14:30–15:00 Monitahoarviointi osaamisen johtamisen välineenä – Kohti vaikuttavaa lääketieteen hajautettua perusopetusta
Satu Hautamäki, HTT, ylihoitaja, Vaasan keskussairaala   
15:00–15:15 Kommentarer och diskussion
15:15–15:30 Sammanfattning