Siirry sisältöön

Seminarium I: Ledarskap och kommunikation

Ordförande:
Tuija Ikonen, ledare, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet och
Jussi-Pekka Rauha, FaD, apotekare, Vasa centralsjukhus
Kommentarinlägg:
Jussi-Pekka Rauha, FaD, apotekare, Vasa centralsjukhus och
Susanne Salmela, HvD/TtT, utvecklingsöverskötare, Vasa centralsjukhus

12:00–12:15 Välkomsthälsning och presentation
12:15–13:15 Johtaminen kompleksisessa maailmassa/ Ledarskap i en komplex värld
Pirkko Vartiainen, professori, sosiaali- ja terveyshallinto, Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö, sosiaali- ja terveyshallintotiede
13:15–13:25 Kommentarer och diskussion
13:25–13:45 Kaffepaus
13:45–14:15 Kompleksisuuden monitulkintainen johtaminen/ Komplexitetens mångtydiga ledarskap
Juha Lindell, HTT, yliopiston lehtori, Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö, sosiaali- ja terveyshallintotiede
14:15–14:30 Kommentarer och diskussion
14:30–15:00 Epävarman tulevaisuuden tarkastelu/ Granskning av en osäker framtid
Hanna-Kaisa Pernaa, HTT, tutkijatohtori, Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö, sosiaali- ja terveyshallintotiede
15:00–15:15 Kommentarer och diskussion
15:15–15:30 Sammanfattning