Siirry sisältöön

Seminarium V: Socialvård och tjänster som ges i hemmet​

Ordförande: 
Tuija Ikonen, ledare, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet och 
Riku Niemistö, YTL, överlärare, Vasa yrkeshögskola VAMK
Kommentarinlägg: 
Pia Nyman, TtT (HVD),  utbildningsplanerare, Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad och 
Tuula Mulju, YM, utvecklingsplanerare, SONet BOTNIA, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus  

12:00–12:15 Välkomsthälsning och presentation 
12:15–13:15  Hur klientsäkerheten kan påverkas av hemvårdares arbetshälsa 
Stina Wallin, TtM, doktorand i hälsovetenskaper, Åbo Akademi  
13:15–13:25 Kommentarer och diskussion 
13:25–13:45 Kaffepaus 
13:45–14:15 Äldreomsorgen i förändring: exempel från regionala forsknings- och utvecklingsprojekt 
Fredrica Nyqvist, Docent, Akademilektor i socialpolitik, Åbo Akademi 
14:15–14:30 Kommentarer och diskussion 
14:30–15:00 Fall och begränsningsåtgärder inom äldreomsorgen 
Tony Pellfolk, Med.Dr/ LT, utvecklingsdirektör, Vasa centralsjukhus     
15:00–15:15 Kommentarer och diskussion 
15:15–15:30 Sammanfattning