Siirry sisältöön

Seminarium III: Kvalitet och patientsäkerhetskunskap​

Ordförande:
Satu Hautamäki, HTT, överskötare, Vasa centralsjukhus och 
Tony Pellfolk, Med.Dr/ LT, utvecklingsdirektör, Vasa centralsjukhus
Kommentarinlägg:            
Marketta Koskela, TtM, servicechef, Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad och
Tony Pellfolk

12:00–12:15 Välkomsthälsning och presentation
12:15–13:15 Att leda säkerhet och kvalitet 
Marina Kinnunen, KTT, sjukvårdsdistriktets direktör, Vasa sjukvårddistrikt
13:15–13:25 Kommentarer och diskussion 
13:25–13:45 Kaffepaus 
13:45–14:15 Lääkitysturvallisuus ja koulutus  
Sirkku Säätelä, MPA, Lektor i klinisk vård, Yrkeshögskolan Novia 
14:15–14:30 Kommentarer och diskussion 
14:30–15:00 Potilasturvallisuuden menettelytavat 
Mari Plukka, YAMK sh, väitöskirjatutkija Åbo Academi, kvalitetsdirektör, Vaasan keskussairaala    
15:00–15:15 Kommentarer och diskussion 
15:15–15:30 Sammanfattning