Siirry sisältöön

Temat för årets nationella klient- och patientsäkerhetsseminarium är Säkerhetens skapare.

Temat behandlas ur olika synvinklar: verksamhetskultur och kunnande, välfärdsområdenas roll samt individen.

Seminariet hålls i Vasa och det är möjligt att delta också på distans.

Seminariet är avgiftsfritt. Deltagarna står själva för sina middags-, rese- och övernattningskostnader.

Anmäl dig här senast 1.9.2023.

Se information om hotell till avtalspris (pdf, på finska).

Posterpresentation

Klient- och patientsäkerhetscentret ordnar en postersession i början av seminariet torsdagen den 7.9 kl. 9‒11 då forskare och studerande har möjlighet att framföra sina resultat eller sina forskningsplaner. Anmäl dig senast 21.8.2023. Läs abstraktbjudan här!

Välkommen med!

Seminariets huvudtalare:

Jaakko Sahimaa och Julie Reed

Jaakko Sahimaa: huvudinlägg torsdag 7.9.2023 Organisaatiopsykologia ja psykologinen turvallisuus

Jaakko Sahimaa (PsM, DI) är organisationspsykolog, företagare och facklitterär författare. Sahimaa erbjuder utbildning, konsultuppdrag och coachning på arbetsplatser om bl.a. arbetsmotivation, psykologisk trygghet och ledarskap med inriktning på arbetets meningsfullhet. Han doktorerar också som bäst inom psykologi vid Tammerfors universitet.

Julie Reed: huvudanförande fredag 8.9.2023 Whose job is it?

Julie Reed (PhD) arbetar som direktör, ledningscoach och konsult inom strategiska personalresurser vid Julie Reed Consultancy Ltd. Dessutom är hon gästprofessor vid Halmstads universitet i Sverige.

Reed har lång erfarenhet av bland annat genomförande av strategier, utveckling i komplexa hälso- och sjukvårdssystem och förändringsledarskap. På fredagen håller Reed också en engelsk parallellsession på temat FAQ of effective implementation.

PRELIMINÄRT PROGRAM

Datum: 7‒8.9.2023

Plats: Österbottens välfärdsområde, Vasa centralsjukhus, Sandviksgatan 2–6, 65130 Vasa, auditorium Örn Y3. Det är också möjligt att delta på distans.

Torsdag 7.9.2023

8.30–9.00 Morgonkaffe

I Posterpresentation

9.00 Posterpresentation
Moderatorer: Heli Ylihärsilä, utvecklingsöverläkare, Österbottens välfärdsområde och Susanne Salmela, HvD, utvecklingsöverskötare, Österbottens välfärdsområde

9.15–11.00 Muntliga postrar och sammanfattning

II Parallellsession för representanter för klient- och patientsäkerhetsstrategins strategigrupper

8.30–11.30 Planeringsverkstad om genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin
Moderatorer Julie Reed, Executive Coach and Strategic Human Resources Consultant, Reed Consulting och Tanja Hautala, specialplanerare, Klient- och patientsäkerhetscentret

11.00–12.00 Lunchpaus och nätverkande

III Verksamhetskultur och kunnande som säkerhetens skapare

12:00–12:10 Inledningsanförande
Jaska Siikavirta, direktör, Social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården

12.10–13.00 Key Note: En psykologiskt trygg organisation
Jaakko Sahimaa, organisationpsykolog, BW Productions Oy

13.00–13.30 Kompetensens betydelse för säkerhetskulturen
Arto Helovuo, kvalitets- och säkerhetschef, Qreform Oy

13.30–14.00 PEDA-Safety – Digital utbildning om klient- och patientsäkerhet höjer social- och hälsovårdens kvalitet
Miia Tyrisevä-Ryösö, projektet PEDA-Safety, sakkunnig, tf. projektchef
Heidi Lettojärvi, lektor, yrkeshögskolan LAB

14.00–14.30 Kaffepaus

IV Välfärdsområdena som säkerhetens skapare

14.30–14.50 Välfärdsområdets perspektiv på säkerhetsarbetet
Ilkka Luoma, välfärdsområdets direktör, Pohde

14.50–15.15 Genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin
Susanna Wilen, verksamhetsområdesdirektör för hälso- och sjukvårdstjänster, Siun sote

15.15–15.25 Paus och töjning till musik

15.25–15.55 Ledarskap inom social- och hälsovården – personalens betydelse för att garantera och utveckla klient- och patientsäkerheten
Sanna Laulainen, professor i socialförvaltningsvetenskap, Östra Finlands universitet

15.55–16.25 Egenkontrollens betydelse för säkerheten
Karoliina Marjaniemi, Varha, projektet Överkommunala övervakningscentral

16.25–16.30 Sammanfattning

18.30-21.00 Middag på restaurang Strampen (på egen bekostnad, separat anmälan)

Fredag 8.9.2022

V Träffar för nätverk och arbetsgrupper

8.30–8.40 Inledning, ordförande

8.40–9.30 Presentation och lägesbild för nätverk och arbetsgrupper, ledarna

9.30 Kaffe medtas till träffarna

9.45–10.45 Träffar för nätverk och arbetsgrupper: planer och mål 2023–2024

10.45–11.15 Nätverkens och arbetsgruppernas fortsatta planer

11.15–12.00 Lunchpaus

VI Parallellsession Verkstad – FAQ of effective strategy implementation

9.45–10.45 Julie Reed, Executive Coach and Strategic Human Resources Consultant, Reed Consulting

Interaktivt smågruppsarbete för förhandsanmälda (anmäl dig här senast 1.9), English applications, max 10 personer)

VII Individerna som säkerhetens skapare

12.00–13.00 Key Note: Whose job is it?
Julie Reed, Executive Coach and Strategic Human Resources Consultant, Reed Consulting

13.00–13.30 Klient och patient garanterar säkerheten

13.30–13.50 Kaffepaus

13.50–14.20 Arbetsplatsens perspektiv
Jaana Laitinen, forskningsprofessor, Arbetshälsoinstitutet

14.20–14.50 En klient- och patientsäker arbetsplats för personalen
Mari Liukka, förändringsdirektör, Österbottens välfärdsområde

14.50–15.00 Avslutningsord
Tuija Ikonen, direktör, Klient- och patientsäkerhetscentret, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet

Trevlig hemresa!