Siirry sisältöön
Nyheter

En sakkunniggrupp för patientorganisationer bildas


Sakkunniggruppen förstärker klientens, patientens och de anhörigas perspektiv och beaktandet av olika klientgruppers behov och specialfrågor inom klient- och patientsäkerhet i centrets arbete och kommunikation.

Syftet med sakkunniggruppen är också att stödja planeringen av genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin och förankringen av strategin hos olika patientgrupper och hos befolkningen.

I arbetsgruppen ingår sakkunniga från många olika organisationer.

Mer info: tarja.pajunen(a)ovph.fi, 040 182 0904