Siirry sisältöön
Brevet till beslutsfattare

Brevet till beslutsfattare har publicerats


Två gånger per år publicerar vi ett brev till beslutsfattare med aktuell information om hur genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin framskrider inom välfärdsområdena 2022–2026.

Läs mer!