Siirry sisältöön
Nyheter

Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling


Fimea har utarbetat material för läkemedelsanvändare om trygg läkemedelsbehandling i samarbete med det nationella läkemedelsinformationsnätverket. Handboken Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling, som beskrivs nedan, och dess sammandrag är fria för användning både i elektronisk form och i tryckbar form. De kan tryckas och delas till exempel vid olika evenemang på Läkemedelsdagen.

Handboken Anvisningar för säker läkemedelsbehandling

Handboken Anvisningar för säker läkemedelsbehandling är läsliga anvisningar för läkemedelsanvändare om säker användning av läkemedel och uträttande av ärenden på apoteket. Selkokeskus har godkänt den finskspråkiga texten som lättläst språk och gett tillstånd att använda logotypen för lättläst text i guiden.

I handbokens första del ges konkreta anvisningar om till exempel dosering av läkemedel, uppföljning av hur läkemedelsbehandlingen lyckas och tillförlitliga källor till läkemedelsinformation. I handbokens andra del beskrivs till exempel hur läkemedel ersätts, vad som avses med läkemedelstak eller läkemedelsutbyte och hur man kan uträtta ärenden för någon annans räkning på apoteket.

Material från Läkemedelsdagen 2022

Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling -handbok (pdf)