Siirry sisältöön

Läs den tillgängliga versionen av tidningen (pdf).

Läs publikationen uppslagsvis (pdf) via den här länken.

Prenumerera på tidningen här!

Innehåll

(Sidorna är i pdf-format.)

2 | Innehåll

3 | Ledare: Tillsammans för bättre säkerhet
Tuija Ikonen

4 | Klientens röst: Närståendevårdarens viktiga roll
Tarja Pajunen

6 | Från äldreombudsmannens byrå: De äldres ställning som klienter och patienter inom social- och hälsovården måste tryggas
Päivi Ahosola

8 | Tankar från tillsynsmyndigheten: Att spara nödvändiga patientuppgifter är en förutsättning för en god patientsäkerhet
Jasmina Heinonen

10 | Säkerhetsutredning: Olycksfall lär oss mer om säkerhet
Tiina Bieber

12 | Utvecklat inom nätverket: Ny handbok om utredning av allvarliga avvikelser
Arto Helovuo

14 | Klient- och patientsäkerhetsstrategi: Siun sotes modell för förankring av klient- och patient-säkerhetsstrategin
Anna Pölönen

16 | Stöd för välfärdsområdena: Klient- och patientsäkerhetscentret stöder välfärdsområdena i utvecklingen av klient- och patientsäkerheten
Satu Koskela

18 | Från samarbetspartnern: Finlands klient- och patientsäkerhetsstrategi – från visioner till handling genom strukturellt helhetsledarskap
Johanna Sorvettula

20 | Stöd för välfärdsområdena: Säkrare vård med hjälp av mätning
Merja Sahlström

22 | Från experten: Infektionsbekämpningen i välfärdsområdena
Heli Heikkinen

24 | Utvecklat inom nätverket: Medicinteknisk kompetens garanterar säkerheten
Merja Jutila

26 | Utvecklat inom nätverket: Bättre klient- och patientsäkerhet med hjälp av lärmiljö
Riika Saurio

28 | Internationella hälsningar: Inget förändras, om man inte förändrar något
Saara Ketola

30 | Internationella hälsningar: IFQSHC-konferensen i Köpenhamn
Merja Jutila och Eija Savelius-Koski

32 | Visste du att…

34 | Lästips och Anteckna i kalendern