Siirry sisältöön

Läs tidningen i digital form (Issuu-publikation i pdf-form). Vänligen använd Chrome eller Edge som webbläsare.
OBS! Pdf-form fungerar inte webbtillgängligt med en skärmläsareapparat.

Läs den tillgängliga versionen av tidningen (pdf).

Prenumerera på tidningen här!

Innehåll

(Sidorna är i pdf-format.)

03 | Ledare: Säkerheten i samexistensen mellan människor och teknologi

04 |  Klientens röst: Läkemedelssäkerhet i patientens vardag

06 | Utvecklat inom nätverket: Tydlig och flerspråkig handledning i trygg användning och anskaffning av läkemedel

08 | Säker läkemedelsbehandling tema för internationella patientsäkerhetsdagen

10 | Aktuellt inom nätverket: Nationell klassificering underlättar identifieringen av läkemedel med hög risk

12 | Från experten: Fimea har mångsidiga uppgifter i arbetet för bättre patientsäkerhet

14 | Utvecklarens röst: Utbildning, introduktion och kompetens ansågs vara viktigast att utveckla inom den medicintekniska säkerheten

16 | Nätverksgäst: Högklassiga distanstjänster kräver medvetet ledarskap

18 | Planering av utbildning: Samarbete kring kompetens för yrkespersoner

20 | Internationella nyheter: Case Management-modellen till hjälp när tjänsterna överbelastas

22 | NO HARM-återvinningen

24 | Visste du att …

26 | Lästips och Anteckna i kalendern

Hur många stjärnor ger du artiklarna i tidningen?

Berätta också om vilka teman skulle du vilja läsa om i kommande tidningar eller om du har utvecklingsförslag eller andra kommentarer.

Ordet är fritt!

Svara här!